PROJECT NEWS / AKTUALNOŚCI


8/3/2018 - 08.03.2018

The SUCEAVA Teachers' Training is about to begin! See you in Romania!

Już wkrótce rozpoczyna się szkolenie dla nauczycieli w szkole w Suczawie. Do zobaczenia w Rumunii!
20/2/2018 - 20.02.2018

WSE finally has its offical logo. Today five schools connected on Skype to take part in the international voting event. Here is the project logo, designed by Sara from Macedonia:

Nasz projekt ma wreszcie swoje logo. Dziś rano pięć szkół partnerskich spotkało się na Skypie, by wziąć udział w międzynarodowym głosowaniu. Zwyciężyła praca Sary z Macedonii:
14/12/2017 - 14.12.2017

The real work has started! With the introduction of Module 0, WSE teachers have begun their adventure with teaching Europe at school.

Rozpoczęła się poważna praca. Moduł 0 wprowadził nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu na drogę przygody z uczeniem o Europie.
6/12/2017 - 6.12.2017

The official website of We School Europe is on!

Oficjalna strona internetowa projektu już działa!
19/11/2017 - 19.11.2017

The first transnational project meeting is over. The teachers of the five partner schools worked hard and outlined the working agenda for the next few months.

Pierwsze spotkanie projektowe za nami. Nauczyciele pięciu szkół partnerskich spędzili bardzo pracowicie trzy dni pobytu we Włoszech i ustalili plan pracy na najbliższe miesiące.
17/11/2017 - 17.11.2017

The first transnational project meeting has just started in Corigliano Calabro in Italy. Three teachers from the Polish school, Ms Katarzyna Głowacka, Ms Beata Węgrzynek and Ms Magdalena Sokołowska are representing Poland during this important conference.

Właśnie rozpoczęło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w Corigliano Calabro we Włoszech. Naszą szkołę podczas tej ważnej konferencji reprezentują: pani dyrektor Katarzyna Głowacka, pani Beata Węgrzynek oraz pani Magdalena Sokołowska.
2/10/2017 - 2.10.2017

The first contest of the new project is about to begin. All students are invited to take part in the logo project competition. Do your best and design the symbol which is going to represent our project!

Już wkrótce pierwszy konkurs naszego nowego projektu. Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie logo "Uczymy Europy". Zaprojektujcie symbol, który będzie reprezentował nasz projekt!
1/9/2017 - 1.9.2017

We are happy to announce that the project "We School Europe" has been approved and will be taking place over the next two years in five European schools from: Italy, Poland, Macedonia, Estonia and Romania.

Miło nam zawiadomić, że projekt "Uczymy Europy" został zaakceptowany i będzie realizowany w ciągu najbliższych dwóch lat w pięciu europejskich szkołach: w Polsce, we Włoszech, w Macedonii, Estonii i Rumunii.