INTELLECTUAL OUTPUTS / REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ
Module 1


Module 2


Module 3

All about Europe, main sources, teacher's and kid's corners
Wszystko o Europie, głowne źródła, kącik dla nauczycieli i dzieci.

"Europe in 12 lessons" (EU values and roadmap)
"Europa w 12 lekcjach" (wartości UE i mapa drogowa)

EU Founding Fathers
Ojcowie założyciele UE

Module 4


Module 5


Module 6

The "European rally" (Countries, flags, languages, capitals all in a game)
"Rajd europejski" (kraje, flagi, języki, stolice w grze)

The European Union
Unia Europejska

Europe and multilinguism
Europa i wielojęzyczność

Module 7


Module 8


Module 9

Europe - a mosaic of cultures and religions
Europa - mozaika kultur i religii

Let's visit Europe
Odwiedźmy Europę

European filmmakers' work for children
Europejska twórczość filmowców dla dzieci

Module 10


Module 11


Module 12

European customs and traditions
Europejskie zwyczaje i tradycje

Europe's greatest artists
Najwięksi artyści w Europie

Europe's greatest minds
Największe umysły Europy

Module 13


Module 14


Module 15

European writers' work for children
Praca europejskich pisarzy dla dzieci

Europe's greatest musicians
Najwięksi muzycy w Europie

Europe's fun sports and great sportspeople
Europejskie zabawy sportowe i świetni sportowcy

Module 16


Module 17


Module 18

Fun facts about Europe
Zabawne fakty o Europie

A European Show
Europejski pokaz

Financial education
Edukacja finansowa

Module 19


Module 20


Module 21

A Europe without passport
Europa bez paszportu

To be decided
Do ustalenia

Protecting the European Environment
Ochrona środowiska europejskiego


Module 23Travelling around Europe
Podróżując po Europie