MULTIPLYING EVENTS / WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE

Romania

"European values in education"

Rumunia

"Wartości europejskie w edukacji"

Estonia

Sports Day

Estonia

Dzień Sportu

Italy

International Training for Teachers
in Soverato

Italy

Międzynarodowe szkolenia dla nauczycieli
w Soverato
Romania

"Creativity and Imagination
in Promoting European Values
in a Romanian School"

Rumunia

"Kreatywność i wyobraźnia
w promowaniu europejskich wartości
w rumuńskiej szkole"

Estonia

Tartu Headteachers' Conference

Estonia

Konferencja dyrektorów okręgu Tartu

Estonia

We School Europe Camp

Estonia

Obóz "We School Europe"
Poland

Katowice We School Europe Weekend

Poland

Katowicki Weekend "We School Europe"

Macedonia

The First Macedonia Multiplying Event

Poland

Pierwsze wydarzenie upowszechniające
w Macedonii