Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY 2021/2022

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022Poniżej można zapoznać się z regulaminem rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach oraz załącznikami do regulaminu: terminami naboru, kryteriami rekrutacji (obowiązującymi dla kandydatów spoza rejonu)

Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów z obwodu szkoły trwa: od 22.03.2021 do 09.04.2021

Postępowanie uzupełniające dla uczniów spoza obwodu i uczniów z obwodu trwa: od 10.05.2021 do 19.05.2021

Rekrutacja będzie odbywać się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

Dokumenty pozyskane w systemie rekrutacji elektronicznej (zgłoszenie/wniosek + oświadczenia) można składać:

• w sekretariacie w godzinach pracy sekretariatu,
• przesłać pocztą na adres szkoły (40-710 Katowice, ul. Zielonogórska 3).

WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY!

Rekrutacja 2021/2022Regulamin i kryteria rekrutacji dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 34Terminy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 34