AKTUALNOŚCI

2nd Learning Teaching and Training Event – Tartu 2018

On 24-28 September 2018 the second LTT event took place in the area of Tartu, Estonia. We School Europe students’ teams of all partner schools met for a week to get together, make friends, perform a variety of activities, see the beauty of Estonia and learn more about Europe.

Drugie warsztaty szkoleniowe – Tartu 2018

W dniach od 24 do 28 września uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich spotkali się w Päkste w okolicach Tartu, w Estonii, na tygodniowych warsztatach, w czasie których mieli okazję pracować wspólnie z europejskimi rówieśnikami, nawiązać kontakty, wziąć udział w serii zajęć tematycznych, podziwiać piękno Estonii i dowiedzieć się więcej o Europie.


2nd Transnational Project Meeting – Katowice, Poland

On 12-13 April 2018 teachers of all partner schools met in Katowice to discuss the partnership activities, plan the mobilities and solve problems. The guests also had a chance to visit the school, meet teachers and students and do some culture-oriented sightseeing, visiting Kraków and Wieliczka.

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe – Katowice, Polska

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich spotkali się w Katowicach, by przedyskutować czekające ich zadania, zaplanować mobilności i rozwiązać problemy. Goście mieli również okazję zobaczyć szkołę, spotkać się z nauczycielami i uczniami, a także zrealizować program kulturowy, zwiedzając Kraków i Wieliczkę.


1st Learning Teaching and Training Event – Suceava 2018

On 11-17 March 2018 the first LTT event took place in Suceava, Romania. We School Europe teams of all partner schools met for a week to discuss European values in education and learn more about how to teach Europe at school.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe – Suczawa 2018

W dniach od 11 do 17 marca nauczyciele zaangażowani w realizację projektu „Uczymy Europy” ze wszystkich szkół partnerskich spotkali się w Suczawie, w Rumunii, na tygodniowych warsztatach dotyczących europejskich wartości w edukacji oraz sposobów uczenia o Europie w naszych szkołach.


2/10/2017 – 2.10.2017

The first contest of the new project is about to begin. All students are invited to take part in the logo project competition. Do your best and design the symbol which is going to represent our project!

Już wkrótce pierwszy konkurs naszego nowego projektu. Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie na zaprojektowanie logo „Uczymy Europy”. Zaprojektujcie symbol, który będzie reprezentował nasz projekt!


1/9/2017 – 1.9.2017

We are happy to announce that the project „We School Europe” has been approved and will be taking place over the next two years in five European schools from: Italy, Poland, Macedonia, Estonia and Romania.

Miło nam zawiadomić, że projekt „Uczymy Europy” został zaakceptowany i będzie realizowany w ciągu najbliższych dwóch lat w pięciu europejskich szkołach: w Polsce, we Włoszech, w Macedonii, Estonii i Rumunii.