Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności na naszej stronie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszystkie informacje na tej stronie – https://www.sp34kat.pl/ – są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. sp34kat nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane na podstawie informacji znalezionych na tej stronie internetowej (sp34kat) są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko. sp34kat nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej można odwiedzać inne strony internetowe, podążając za hiperłączami do takich zewnętrznych stron. Chociaż staramy się dostarczać tylko wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Linki do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i ich zawartość mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i może to nastąpić zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł się „zepsuć”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inną politykę prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, a także z ich „Warunkami świadczenia usług”.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i zgadzasz się na jego warunki.

Aktualizacja

Jeśli zaktualizujemy, poprawimy lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj.