BIP SZKOŁY

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Portal BIP ma za zadanie służyć Obywatelom Polski – zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych .
Podstawa prawna
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)
Przepisy wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Z 2002 r. Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.